امروز   چهارشنبه , ۱۳ فروردین ۱۳۹۹  ,  8 شعبان 1441  , 1 April 2020

اعضای دور سوم

اعضای شورای اسلامی شهرشهمیرزادبشرح ذیل میباشند:

۱-آقای اسماعیل اسماعیلی زاده

۲-عبدالخالق خاکسار (سیدامیرمسعوداحمدپناه)

۳-حاج احمدعقیلی

۴-ابوطالب نجابت

۵-مهندس امیرحسین شهاب الدین

لازم به ذکراست که آقای عبدالخالق خاکسارازتاریخ ————-براساس مصوبه شماره جلسه مورخ ———–بعنوان شهردارشهمیرزادانتخاب وازتاریخ ——-آقای سیدامیرمسعوداحمدپناه بعنوان عضوعلی البدل جایگزین آقای عبدالخالق خاکسارگردیدند.

ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهردردوسال اول ازتاریخ ۹/۲/۸۶ تاتاریخ ۹/۲/۸۸

۱-حاج احمدعقیلی رئیس شورا

۲-ابوطالب نجابت نایب رئیس شورا

۳-حاج اسماعیل اسماعیلی زاده خزانه دارشورا

۴-مهندس امیرحسین شهاب الدین منشی شورا

۵-سیدامیرمسعوداحمدپناه عضوشورا

توضیح: برابرنامه شماره———–استانداری سمنان مدت فعالیت هیئت رئیسه شورا ازدوسال به یکسال تقلیل یافت

ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهربرای مدت یکسال ازتاریخ ۹/۲/۸۸ تاتاریخ ۹/۲/۸۹

۱-سیدامیرمسعوداحمدپناه رئیس شورا

۲-حاج اسماعیل اسماعیلی زاده نایب رئیس شورا

۳-ابوطالب نجابت خزانه دارشورا

۴-مهندس امیرحسین شهاب الدین منشی شورا

۵-حاج احمدعقیلی عضوشورا

ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهربرای مدت یکسال ازتاریخ ۹/۲/۹۰اتاریخ ۹/۲/۹۱

۱-سیدامیرمسعوداحمدپناه رئیس شورا

۲-حاج اسماعیل اسماعیلی زاده نایب رئیس شورا

۳-ابوطالب نجابت خزانه دارشورا

۴-مهندس امیرحسین شهاب الدین منشی شورا

۵-حاج احمدعقیلی عضوشورا

ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهربرای مدت یکسال ازتاریخ ۱۳/۶/۹۲اتاریخ ۱۳/۶/۹۱

۱-سیدامیرمسعوداحمدپناه رئیس شورا

۲-حاج اسماعیل اسماعیلی زاده نایب رئیس شورا

۳-ابوطالب نجابت خزانه دارشورا

۴-مهندس امیرحسین شهاب الدین منشی شورا

۵-حاج احمدعقیلی عضوشورا

اعضای شورای شهر
به زودی
آب و هوا
شهمیرزاد
۱۳ فروردین ۱۳۹۹, ۵:۱۷ ق.ظ
 

بیشتر ابری
8°C
اطلاعات بیشتر...
 
آمار سایت
  • 71
  • 463
  • 2,422,165