امروز   چهارشنبه , ۱۳ فروردین ۱۳۹۹  ,  8 شعبان 1441  , 1 April 2020

اعضای دور اول

شروع به کاراولین دوره شورای اسلامی شهرشهمیرزادازتاریخ ۹/۲/۱۳۷۸ شروع تاتاریخ ۹/۲/۱۳۸۲ بمدت چهارسال

اعضای شورای اسلامی شهرشهمیرزاد«« آقایان حمزه کیانی-احمدعقیلی-دکترمحمدکاظم ماهر-حاج محمدابراهیم اشرفی-سرکارخانم سیده زهراحسنی صفت »»

ترکیب هیئت رئیسه دوسال اول (ازتاریخ ۹/۲/۸۷ تاتاریخ۹/۲/۱۳۷۸

حمزه کیانی « رئیس شورا »

حاج احمدعقیلی « نایب رئیس شورا »

دکترمحمدکاظم ماهر «خزانه دار»

سرکارخانم سیده زهراحسینی صفت «منشی شورا»

حاج محمدابراهیم اشرفی «عضوشورا»

ترکیب هیئت رئیسه شورای دردوسال دوم ازتاریخ ۹/۲/۱۳۸۰ تاتاریخ۹/۲/۱۳۸۲

حاج احمدعقیلی رئیس شورا

دکترمحمدکاظم ماهر نایب رئیس شورا

حاج محمدابراهیم اشرفی خزانه دارشورا

سیده زهراحسینی صفت منشی شورا

حمزه کیانی عضوشورا

اعضای شورای شهر
به زودی
آب و هوا
شهمیرزاد
۱۳ فروردین ۱۳۹۹, ۶:۳۰ ق.ظ
 

بیشتر ابری
8°C
اطلاعات بیشتر...
 
آمار سایت
  • 77
  • 463
  • 2,422,171