امروز   سه شنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۷  ,  8 جماد أول 1440  , 22 January 2019

اعضای دور اول

شروع به کاراولین دوره شورای اسلامی شهرشهمیرزادازتاریخ ۹/۲/۱۳۷۸ شروع تاتاریخ ۹/۲/۱۳۸۲ بمدت چهارسال

اعضای شورای اسلامی شهرشهمیرزاد«« آقایان حمزه کیانی-احمدعقیلی-دکترمحمدکاظم ماهر-حاج محمدابراهیم اشرفی-سرکارخانم سیده زهراحسنی صفت »»

ترکیب هیئت رئیسه دوسال اول (ازتاریخ ۹/۲/۸۷ تاتاریخ۹/۲/۱۳۷۸

حمزه کیانی « رئیس شورا »

حاج احمدعقیلی « نایب رئیس شورا »

دکترمحمدکاظم ماهر «خزانه دار»

سرکارخانم سیده زهراحسینی صفت «منشی شورا»

حاج محمدابراهیم اشرفی «عضوشورا»

ترکیب هیئت رئیسه شورای دردوسال دوم ازتاریخ ۹/۲/۱۳۸۰ تاتاریخ۹/۲/۱۳۸۲

حاج احمدعقیلی رئیس شورا

دکترمحمدکاظم ماهر نایب رئیس شورا

حاج محمدابراهیم اشرفی خزانه دارشورا

سیده زهراحسینی صفت منشی شورا

حمزه کیانی عضوشورا

اعضای شورای شهر
به زودی
آب و هوا
شهمیرزاد
۲ بهمن ۱۳۹۷, ۳:۵۴ ق.ظ
 

صاف
-1°C
اطلاعات بیشتر...
 
آمار سایت
  • 169
  • 782
  • 2,169,781