آگهی مناقصه عمومی جذب پیمانکار

 

                    آگهی مناقصه عمومی شهرداری شهمیرزاد

با توجه به مجوز شماره ۶۳/۴/۷۰۸-۱۳/۷/۹۹شورای محترم اسلامی شهمیرزاد ، این شهرداری در نظر دارد جهت واگذاری قسمتی از امورات خدمات شهر وفضای سبز به پیمانکاران بخش خصوصی، نسبت به جذب پیمانکار واجد الشرایط از طریق شرکتهای خدماتی  دارای تائید صلاحیت از طریق برگزاری مناقصه  عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید به  مدت ۱۰روزپس از تاریخ درج آگهی جهت اخذ فرم شرایط مناقصه به واحد امورقراردادهای  شهرداری مراجعه نمای                                                                                                                                                                                                        محمد صالح لقمانیان

                                     شهردار شهر نمونه گردشگری بین المللی  شهمیرزاد

     

ارتباط مستقیم با شهردار

آب و هوا
شهمیرزاد
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰, ۳:۵۲ ب.ظ
 

اغلب ابری همراه رگبار
27°C
اطلاعات بیشتر...
 
ورود به سايت
آمار سایت
  • 339
  • 551
  • 2,665,367