آگهی مزایده فروش دو قطعه زمین

💠 شهرداری شهمیرزاد به استناد مجوز شماره ۵۰۶/۴/۸-۹۹/۵/۲۲ شورای محترم اسلامی شهر شهمیرزاد در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین تحت پلاک های ثبتی ۳۴۱۹/۲۴۲ و ۳۴۱۹/۲۴۰ واقع در بلوار شهمیرزاد،بلوار آیت الله مومنی پایین تر از جایگاه CNG اقدام نماید.

✔️ از علاقه مندان شرکت در مزایده مذکور دعوت بعمل می آید پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۶/۱۵ به دبیرخانه شهرداری شهمیرزاد تحویل و رسید اخذ نمایند.

ارتباط مستقیم با شهردار

آب و هوا
شهمیرزاد
۳ مهر ۱۳۹۹, ۸:۱۵ ق.ظ
 

اغلب آفتابی
20°C
اطلاعات بیشتر...
 
ورود به سايت
آمار سایت
  • 127
  • 643
  • 2,499,920