آگهی مناقصه

((آگهی مناقصه عمومی شهرداری شهمیرزاد))

با توجه به درخواست شماره ۳۸۵۷/۲ – ۹۸/۲/۳۰ واحد عمران، این شهرداری در نظر

دارد جهت اجرا و تکمیل تجاری های بازار روز ( ۱۴ واحد باقیمانده ) از محل ردیف

۱۱۷۴۷ بودجه سال ۹۸ به صورت مصالح به عهده پیمانکار و بر اساس فهرست بهای

ابنیه سال ۹۸ بدون تعدیل ، نسبت به جذب پیمانکار واجد شرایط دارای گواهی

صلاحیت در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق مناقصه عمومی

اقدام نماید . لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید به مدت ۱۰ روز پس از

تاریخ درج آگهی جهت اخذ فرم شرایط مناقصه به واحد امور قرارداد های شهرداری

مراجعه نمایید . 

 

محمد صالح لقمانیان

شهردار شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد

ارتباط مستقیم با شهردار

آب و هوا
شهمیرزاد
۲۸ مهر ۱۳۹۸, ۱۱:۴۷ ب.ظ
 

ابری
22°C
اطلاعات بیشتر...
 
ورود به سايت
آمار سایت
  • 789
  • 1,759
  • 2,301,258