به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهمیرزاد، متن این پیام بدین شرح است:

پدافند غیر عامل مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود. اقدامات پدافند غیرعامل، اغلب مربوط به شرایط قبل از جنگ بوده و حالت پیشگیرانه در برابر حملات دشمن دارد. ضرورت مقابله با تهاجمات دشمن و کاهش خسارتهای جانی و مالی ناشی از حملات هواپی زمینی و دریایی دشمن و تهدیدات تروریستی در شهرها را در برمی گیرد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است:

در این میان با پیشرفت روزافزون دانش بشری و استفاده از سلاح های پیشرفته برای تصرف و ضربه زدن به کشور، استفاده از راهبردها، سیاستها و اقدامات غیر نظامی تاثیر انکار نشدنی در مقاومت کشور خواهد داشت. این امر علاوه بر جلوگیری و یا حداقل تقلیل صدمات ناشی از جنگ، هزینه های ناشی از جنگ را برای دشمن بالا برده و می تواند به عنوان یک اهرم بازدازنده قوی عمل کند. باید اذعان کرد که تا عمل به شعار «پدافند غیرعامل، حصول اطمینان از مصونیت و آمادگی کشور » اقدامات زیادی باید صورت گیرد و جای بسی خوشحالی است که موضوع پدافند غیرعامل در صدر برنامه های کشور قرار داشته و مصداق عینی آن نیز نامگذاری هفته پدافند غیرعامل در آبان ماه هر سال است و این امر نشانگر حرکت در مسیر توسعه پایدار و خودکفایی و راهبردهای مقاومتی کشور است که نتیجه آن نیز حفظ جان و مال و ناموس مردم و همچنین تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارات و صدمات مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر خواهد بود.

در این خصوص کمیته پدافند غیر عامل شهر شهمیرزاد در سال ۱۳۹۷در راستای ضرورت ها و اقدامات مربوط به مصون سازی زیرساخت های مربوط در شهرداری تشکیل شده و در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی و در راستای مصونیت و آمادگی شهر شهمیرزاد فعالیت می نماید. ان شاءالله با همکاری و رهنمودهای نهادهای حاکمیتی از جمله اداره کل پدافند غیرعامل استانداری، روز بروز شاهد نهادینه شدن موضوعات پدافند غیرعامل در جای جای ایران عزیز و شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد باشیم.

                                                                       محمد صالح لقمانیان

                                                شهردار شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد