محمد صالح لقمانیان فزود: آسفالت و بهسازی معابر اصلی شهر به عنوان یک اولویت در دستور کار شهرداری قرار دارد و برای حوزه عمران و نوسازی سطح شهر برنامه‌های مختلفی از سوی شهرداری بر مبنای سیاست های اجرایی سال جاری تدوین شده است که این برنامه‌ها به مرور در طول سال جاری تحقق می‌یابد که در حال حاضر زیرسازی و اجرای آسفالت مکانیزه در بلوار امام خمینی حد فاصل بانک صادرات تا میدان در دست اقدام می باشد

 شهردار شهمیرزاد اظهار داشت: آسفالت مناسب خیابان ها و معابر شهر از خواسته های شهروندان است، اما بعضی اوقات معابر به دلیل حفاری دستگاه های مختلف دچار آسیب می شوند در همین راستا شهرداری موظف است در خصوص بهسازی این معابر اقدام کند که شهرداری شهمیرزاد اهتمام ویژه ای نسبت به تحقق این مهم دارد

.