به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر شهمیرزاد ؛ محمد صالح لقمانیان اظهار داشت: حس مکان بر ارزشها، نگرشها و به ویژه رفتار اجتماعی افراد در مکان تأثیر می گذارد و عاملی برای احساس امنیت، لذت و ادراک عاطفی و هویتمندی افراد می باشد و المانهای شهری به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای شهر می تواند نقش به سزایی در ایجاد روابط عاطفی افراد با فضاهای شهری و به تبع آن ارتقای سرزندگی و پویایی این گونه فضاها ایفا نماید.

شهردار شهمیرزادافزود: به همین دلیل نقش المانهای شهری در ارتقای حس تعلق و دلبستگی به مکان حائز اهمیت است و باید معیارهای زیبایی و چشم نوازی، خاطره انگیزی، انتقال معانی و مفاهیم تاریخی، فرهنگی و هویتی را نیز در طراحی المانها مد نظر داشت.

وی با اشاره به اقدامات سه ماهه نخست شهرداری شهمیرزاد گفت: در سه ماه نخست سال جاری با هدف ارتقا و بهبود سیمای بصری شهر اقدامات متعددی در زمینه اجرای نقاشی های دیواری و رنگ آمیزی ها، آذین بندی های پارچه ای و نوری به مناسبتهای مختلف، شناسایی اغتشاشات بصری در سطح شهر و حذف زوائد، تبلیغات و دیوارنویسی های غیر مجاز و غیره صورت گرفته است.

لقمانیان، در ادامه به اقدامات صورت گرفته در زمینه طراحی و ساخت المانهای شهری از قبیل :المان های اسلیمی نوری در بلوار آیت الله مومنی،نصب تندیس آتشنشان در ورودی ایستگاه آتشنشانی،نصب المان پیرمرد دوچرخه سوار در پیست دوچرخه سواری،نصب المان بسکتبال در مسیر پیاده روی شهید مدافع سلامت دکتر عبدالرضا رودباری ، نصب المان سبد شترمرغ در میدان امام خمینی(ره) و… صورت گرفته است.